Skärgårdsstiftelsen
Servicemärket
250 kr

Med servicemärket visar du uppskattning för det jobb Skärgårdsstiftelsens utför i naturhamnar.

Tack! Ditt bidrag går till viktiga insatser i Stockholms skärgård
Vimpel
350 kr

Med vimpeln visar du ditt stöd för Skärgårdsstiftelsen och det arbete som utförs året runt.

Tack! Ditt bidrag går till viktiga insatser i Stockholms skärgård

Produkter

Visa ditt stöd för Skärgårdsstiftelsen!

Köp utvalda produkter för att visa ditt stöd till Skärgårdsstiftelsens verksamhet.

Din gåva bidrar till

tillgänglighetsanpassad brygga
En skärgård för alla
Vi tillgänglighetsanpassar och öppnar upp skärgården för alla.
Utbildning för grundskoleklasser
Utbildningsplats Skärgården väcker nyfikenhet för Östersjön och den spännande skärgårdsnaturen.
fågelägg
En levande natur
Vi inventerar, värnar och hjälper djur- och växtliv med olika insatser i våra områden.

Du som Skärgårdsvän bidrar dessutom till

Bevarad natur
Vi äger och förvaltar 40 naturreservat, motsvarande ca 12 % av marken i Stockholms skärgård, för ett hållbart skärgårdsliv för alla.
Renhållning
Vi sköter sop- och toalettbodar på nästan 200 ställen i Stockholms skärgård, till nytta och lättnad för friluftsliv & miljö.
Service
Vi håller våra naturhamnar, spännande naturstigar, öppna bastur och bodar från norr till söder, tillgängliga för dig.
Framtiden
Vi arbetar för ett levande kulturlandskap, en biologisk mångfald och bevakar flera djurskyddsområden.
”Varje krona gör enorm skillnad för vårt arbete. Tack vare våra skärgårdsvänner och gåvogivare kan Skärgårdsstiftelsen göra viktiga insatser för en öppen och hållbar skärgård.”
Anna Björkman, kommunikatör på Skärgårdsstiftelsen

Det här går pengarna till

Skärgårdsstiftelsen grundades 1959 för att bevara och utveckla stora delar av Stockholms skärgård. Vi arbetar för en biologisk mångfald genom att se till att våra marker betas och gallras. Vi byter tak, putsar fasader och sköter om de tusentals hus om står på vår mark. Vi städar stränder och vikar, installerar reningsverk och bygger bryggor. Vi gör allt det och mycket mer för att Stockholms skärgård ska vara tillgänglig för dig och för framtida generationer.

Andra sätt att stödja

För dig
Bli vår vän och stötta oss, så får du tidningen Stångmärket och årets vänmärke.
För företag
Tack för ditt årliga bidrag, med det visar du att Skärgårdsstiftelsens arbete är värdefullt.
För hela familjen
Gör hela familjen till Skärgårdsvänner. Hos oss finns något för både stor och liten.
© 2024 Skärgårdsstiftelsen