Skärgårdsstiftelsen
Jag vill ge (steg 1 av 2)
Tack! Ditt bidrag går till viktiga insatser i Stockholms skärgård

Ge en gåva

Ge ett bidrag till viktiga insatser i Stockholms skärgård.

Alla gåvor bidrar direkt till Skärgårdsstiftelsens arbete med att fortsätta utveckla och bevara den unika skärgårdsmiljön.

Din gåva bidrar till

Skyddad natur
Skötsel och förvaltning av 40 naturreservat, både över och under ytan i Stockholms skärgård.
Service
En besöksvänlig skärgård med upplevelser för dig, genom öppna landskap, naturhamnar, leder och bastur.
Upplevelser
En besöksvänlig skärgård med upplevelser för dig, genom öppna landskap, naturhamnar, leder och bastur.

Så används ditt stöd

Skärgårdsstiftelsen arbetar för att bevara skärgårdens natur- och kulturvärden och ta hand om miljön. Vi skapar även förutsättningar för turism och friluftsliv genom att låta entreprenörer driva vandrarhem, restauranger, stugbyar och hotell i våra byggnader. Vi arbetar aktivt med naturvårdsarbete, förvaltar 40 naturreservat samt underhåller fler än 2000 byggnader. Vi gör allt det och mycket mer för att Stockholms skärgård ska vara tillgänglig för dig och framtida generationer.

Andra sätt att stödja

Bli Skärgårdsvän
Som Skärgårdsvän ger du ett ekonomiskt stöd till Skärgårdsstiftelsens värdefulla arbete i Stockholms skärgård.
Föreningsvän
Även föreningar som tillexempel båtklubbar och andra skärgårdsvärnande föreningar kan bli stödjande Skärgårdsvänner.
Företagsvän
Det finns flera möjligheter för företag som vill stödja Skärgårdsstiftelsen arbete i Stockholms skärgård.
© 2024 Skärgårdsstiftelsen